Related Articles

One Comment

  1. 1

    Anonymous

    Artikull i mire qe tenton te hedh drite ndaj padrejtesive qe i jan bere Shkodres. 95 mije euro nen kontrollin e Alketa Leskaj per trajnimin e 15 grave? Nuk eshte surprize qe ka rezultuar ne nje falimentim total. Me siguri po te investigoni projektet e tjera qe ka menaxhuar ajo do te gjeni te histori te ngjashme: Falimentim i projektit per te mbushur xhepat personal.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This Website is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID) in the framework of the Albanian Justice Sector Strengthening Project (JuST). The contents of this Website are the sole responsibility of the Albanian Association of the Journalists for Justice (SHGD) and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.
© 2014, All rights are reserved from "Shoqata e Gazetarëve për Drejtësi" - SHGD